Cenník

Individuálna konzultácia ……………………………….. 30 Eur / 50 min.

Párová konzultácia …………………………………… 60 Eur / 90 min.