Cenník

Individuálna konzultácia – 50 min.30 €
Párová konzultácia – 100 min.60 €
Frekventanti psychoterapeutických výcvikov25 €