Cenník

Individuálna terapia – 50 min.35 €
Frekventanti psychoterapeutických výcvikov – 50 min.25 €
Kariérne poradenstvo – zahŕňa dve základné konzultácie a vypracovanie kariérneho profilu70 €
Ďalšie sedenia v rámci kariérneho poradenstva35 €