Kariérne poradenstvo

Ak hľadáte odpovede na otázku, aký typ zamestnania by Vás bavil alebo na aký typ práce máte osobné predpoklady, kariérne poradenstvo môže byť pre Vás zaujímavá skúsenosť.

Môže Vám poskytnúť cenné informácie najmä o Vašich silných stránkach, motivácii, ale aj o tom, čo môžete v svojom živote zlepšiť, aby ste si našli vyhovujúce zamestnanie, prípadne našli väčšiu spokojnosť v zamestnaní, kde pracujete.

Kariérne poradenstvo je pre:

  • študentov, ktorí sa rozhodujú akým smerom sa vydať po strednej škole, či už uvažujete o práci alebo ďalšom štúdiu
  • zamestnancov, ktorí chcú zlepšiť svoje pracovné schopnosti
  • záujemcov, ktorí hľadajú nové zamestnanie a potrebujú sa viac v sebe zorientovať
  • manažérov alebo záujemcov, ktorí sa chcú uchádzať o manažérsku prácu a radi by poznali svoje schopnosti, prípadne chcú pracovať na zlepšení svojich doterajších manažérskych schopností

Od roku 2009 som okrem práce v rámci klinickej psychológie a psychoterapie pracoval ako konzultant pri výbere zamestnancov na riadiace (manažérske) pozície v zdravotníctve. Zozbieral som mnohé skúsenosti pri práci so špecifickými modernými testami, pomocou ktorých som mohol identifikovať pracovné kvality a schopnosti a tiež nasmerovať uchádzačov na zlepšenie menej rozvinutých pracovných schopností.

Absolvoval som tiež komplexné vzdelávanie v rámci kariérneho poradenstva a pracovného koučovania pod vedením Dr. Aliny Sletten (Švédsko) a získal certifikát v oblasti kariérneho poradenstva.

Ako prebieha kariérne poradenstvo:

  • Prvé stretnutie – spoločne sa pozrieme na Vaše pracovné potreby a očakávania, skúsime identifikovať, v čom by Vám kariérne poradenstvo mohlo byť užitočné a vyplníte prvý dotazník, ktorý Vám neskôr pomôže orientovať sa vo Vašich schopnostiach
  • Mailom dostanete online prístup k rozsiahlejším dotazníkom zameraným na Vaše záujmy, motiváciu a schopnosť konštruktívneho myslenia, ktoré si môžete vyplniť v pohodlí domova online a odošlete späť
  • Druhé stretnutie – spoločne prejdeme výsledky vo všetkých dotazníkoch a pokúsime sa spoločne identifikovať Vaše silné stránky a tiež vlastnosti, na ktorých by ste mohli popracovať. Tiež sa Vám budem snažiť pomôcť v rámci smerovania Vašej kariéry.
  • Ďalšie stretnutia sú na Vašom zvážení, ak by ste sa chceli hlbšie a dlhodobejšie zamerať na špecifické psychologické charakteristiky v pracovnej oblasti.

Po absolvovaní kariérneho poradenstva dostanete písomnou formou kariérny „profil“.