O mne

Volám sa Tomáš Divéky, som klinický psychológ a psychoterapeut a vítam Vás na stránkach mojej súkromnej psychologickej praxe Via Integra.

Narodil som sa v Trenčíne, svoje detstvo som však prežil v Novom Meste nad Váhom. Jedenásť rokov som žil v Olomouci (ČR) a v roku 2012 som sa vrátil na Slovensko a začal pracovať v Trenčíne.

Svoju profesionálnu kariéru som odštartoval v roku 2009, kedy som absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (ČR), v odbore psychológia. Následne som začal pracovať na Klinike psychiatrie, Fakultní nemocnice v Olomouci. V tom istom roku som na Lekárskej fakulte UP Olomouc nastúpil ako doktorand. Doktorandské štúdium som ukončil v roku 2013 a získal titul PhD. V roku 2012 som sa presťahoval do Trenčína, kde som začal pôsobiť na Psychiatrickej klinike, Fakultnej nemocnice v Trenčíne ako psychológ. Pracoval som ako psychológ na mužskom oddelení, postupne som sa začal najviac orientovať na skupinovú psychoterapiu. Na psychiatrickej klinike vediem stále psychoterapeutické skupiny pre klientov, ktorí trpia rôznymi závislosťami (najmä alkohol) a skupiny pre klientov, ktorí majú skúsenosť so sebapoškodzovaním a samovražedným jednaním.

Okrem praktickej psychodiagnostickej a psychoterapeutickej činnosti som od ukončenia univerzity aktívne prednášal na viacerých českých a slovenských psychiatrických a psychoterapeutických kongresoch a publikoval viacero odborných článkov v domácich aj zahraničných odborných časopisoch.

Od roku 2016, do roku 2019 som pôsobil na čiastočný úväzok ako VŠ pedagóg na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde som vyučoval predmety Psychiatria, Psychopatológia a Klinická psychodiagnostika.

Získané profesné špecializácie :

  • Atestácia v špecializačnom odbore Klinická psychológia, Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave.
  • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt Psychoterapii, ukončený získaním diplomu Gestalt psychoterapeuta, Dialog – Český institut pro výcvik v Gestalt Psychoterapii, lektori Helena Fišerová, Anton Polák, Juraj Rektor, ČR.
  • Certifikát v oblasti výkonu certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia, Slovenský inštitút pre vzdelávanie v Psychoterapii v Bratislave.
  • Postgraduálny psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii ukončený získaním Certificate in Advanced Gestalt Therapy Training, lektori Talia Bar – Yoseph Levine, Jay Levin, ČR.
  • Psychoterapeutický výcvik zameraný na liečbu psychickej traumy a závislosti, InSight Gestalt Institute, lektor Rafael Cortina, San Diego, USA.
  • Výcvik v párovej terapii – Clinical Training in Couples Therapy, lektori John Gottman, Julie Schwarz – Gottman, Seatlle, USA.

Členstvo v profesných organizáciách :

  • Slovenská komora psychológov (SKP)
  • Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť (SPS)
  • The International Association for the Advancement in Gestalt Therapy (IAAGT)