Psychoterapeutické služby

Individuálna psychoterapia

Na prvej konzultácii spolu preberieme dôvod alebo dôvody, ktoré Vás ku mne privádzajú. Nie je neobvyklé, že klienti majú predstavu jedného dôvodu, ale stáva sa, že v priebehu terapie sa objavia aj iné dôvody, ktoré sa stanú predmetom našej spoločnej práce.

Je dôležité, aby sme spoločne stanovili Vašu zákazku, tzn. na čom v rámci terapie chcete pracovať, akým problémom sa budeme venovať. Niekedy Vám môže stačiť jedna konzultácia, ale obvykle je potrebné absolvovať viacero sedení. Sám sa potrebujem viac zorientovať vo Vašej problematike, aby som Vám dokázal porozumieť.

Psychoterapia nie je o poskytovaní rád o tom čo máte vo svojom živote robiť a ako to máte robiť. Psychoterapeut je ako horský vodca, ktorý Vás nenesie na chrbte, ale občas Vás nasmeruje tak, aby ste sa nestratili a nezablúdili. Ideme spoločne akousi “nevyšlapanou“ cestou, ktorá je možno náročná, ale nie nezdolateľná. Tak si môžete predstavovať aj našu spoluprácu. Dôležitým aspektom spolupráce terapeuta a klienta je, že aj klient musí do svojej zmeny, resp. do stavu aby mu bolo lepšie niečo investovať a pracovať na sebe. Terapia je v podstate neúspešná, ak do svojho poznania neinvestujete nič a iba sa „odovzdáte“do rúk terapeuta.

Konzultácie robím buď individuálnou formou, s jedným klientom, ale môžete využiť moje terapeutické služby aj ako pár. K individuálnej terapii prijímam klientov s rôznymi problémami :

 • Depresívne symptómy
 • Úzkostné symptómy
 • Problémy, ktoré sa týkajú osobnostného prežívania
 • Poruchy príjmu potravy
 • Závislosť (klienti, ktorí absolvovali dlhodobú liečbu a klienti, ktorí abstinujú minimálne 6 mesiacov a klienti, ktorí potrebujú získať motiváciu k dlhodobej liečbe)
 • Problémy vo fungovaní v rodine a v kolektíve
 • Psychosomatické problémy

Párovú terapiu vyhľadávajú najčastejšie klienti, ktorí takpovediac „uviazli“ vo vzťahu v bode, kedy si potrebujú uvedomiť, ako chcú ďalej spolu fungovať.

Sú tiež psychické stavy, s ktorými v súkromnej praxi nepracujem a ich liečba patrí skôr do portfólia odborníkov z oblasti medicíny :

 • Organické poškodenia mozgu
 • Akútne psychotické poruchy
 • Hypomanické a manické stavy
 • Poruchy spánku
 • Poruchy príjmu potravy

Individuálna konzultácia trvá tzv. terapeutickú hodinu, teda 50 minút.

Párová psychoterapia

V párovej terapii analyzujeme aké spôsoby správania, komunikácie a prežívania využívate vo svojom partnerskom vzťahu.

Každý pár obvykle prichádza do párovej terapie s konkrétnou zákazkou, ako napr.:

 • Problémy v komunikácií
 • Zvažovanie rozvodu
 • Nevera
 • Ochladnutie vo vzťahu a pod.

Niektoré zákazky sú presné a jasne formulované, ako napr. nevera, rozvod iné ako napr. problémy v komunikácií sú často nie celkom jasne pomenované a je dôležité ich trochu viac rozobrať, aby mali partneri jasnejšiu predstavu o vzorcoch správania, komunikácie a prežívania.

Dôležité je, aby ste do párovej terapie chceli ísť obaja. Ak je jeden z partnerov zásadne proti a je takpovediac „dotlačený“, terapeutická práca nemusí mať svoj význam.

Ísť do párovej terapie si vyžaduje (podobne ako individuálna terapia) aj odvahu. Pri analyzovaní Vášho vzťahu si môžete neraz uvedomiť aj bolestné zážitky a skúsenosti. Je prirodzené, že sa dostaneme aj do časov detstva, odkiaľ si každý nesieme niektoré zaužívané vzorce, keďže sme ako deti boli svedkami vzťahu našich rodičov.

Je dobré mať aj realistické očakávania. Párová terapia neslúži k tomu, aby Vás „rozsúdila“ alebo ukázal „kto má pravdu“. Slúži hlbšiemu pochopeniu Vás a Vášho vzťahu.

Dĺžka párovej terapie je 100 minút.