Individuálna terapia

Na prvej konzultácii spolu preberieme dôvod alebo dôvody, ktoré Vás ku mne privádzajú. Nie je neobvyklé, že klienti majú predstavu jedného dôvodu, ale stáva sa, že v priebehu terapie sa objavia aj iné dôvody, ktoré sa stanú predmetom našej spoločnej práce.

Je dôležité, aby sme spoločne stanovili Vašu zákazku, tzn. na čom v rámci terapie chcete pracovať, akým problémom sa budeme venovať. Niekedy Vám môže stačiť jedna konzultácia, ale obvykle je potrebné absolvovať viacero sedení. Sám sa potrebujem viac zorientovať vo Vašej problematike, aby som Vám dokázal porozumieť.

Psychoterapia nie je o poskytovaní rád o tom čo máte vo svojom živote robiť a ako to máte robiť. Psychoterapeut je ako horský vodca, ktorý Vás nenesie na chrbte, ale občas Vás nasmeruje tak, aby ste sa nestratili a nezablúdili. Ideme spoločne akousi “nevyšlapanou“ cestou, ktorá je možno náročná, ale nie nezdolateľná. Tak si môžete predstavovať aj našu spoluprácu. Dôležitým aspektom spolupráce terapeuta a klienta je, že aj klient musí do svojej zmeny, resp. do stavu aby mu bolo lepšie niečo investovať a pracovať na sebe. Terapia je v podstate neúspešná, ak do svojho poznania neinvestujete nič a iba sa „odovzdáte“do rúk terapeuta.

K individuálnej terapii prijímam klientov s rôznymi problémami :

 • Depresívne symptómy
 • Úzkostné symptómy
 • Problémy, ktoré sa týkajú osobnostného prežívania
 • Závislosť
 • Problémy vo fungovaní v rodine a v kolektíve
 • Psychosomatické problémy

Sú tiež psychické stavy, s ktorými v súkromnej praxi nepracujem a ich liečba patrí skôr do portfólia odborníkov z oblasti medicíny :

 • Organické poškodenia mozgu
 • Akútne psychotické poruchy
 • Hypomanické a manické stavy
 • Poruchy spánku
 • Poruchy príjmu potravy

Individuálna konzultácia trvá tzv. terapeutickú hodinu, teda 50 minút.