O mne

Volám sa Tomáš Divéky, som klinický psychológ a psychoterapeut a vítam Vás na stránkach mojej súkromnej psychologickej praxe Via Integra.

Vyštudoval som psychológiu na Palackého Univerzite v Olomouci a následne som pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Lekárskej Fakulte Palackého Unverzity, kde som získal doktorát v odbore Psychiatria.

Od roku 2009 som pracoval na Klinike psychiatrie vo Fakultní nemocnici v Olomouci, neskôr, v roku 2012 som sa presťahoval do Trenčína a začal pracovať ako psychológ na mužskom oddelení Psychiatrickej kliniky FN Trenčín.

Aktuálne pracujem na čiastočný úväzok na Psychiatrickej klinike, kde sa venujem psychologickej diagnostike, skupinovej a individuálnej terapii a supervízií pre mladších kolegov a vo svojej súkromnej praxi, kde sa venujem individuálnej terapii.

Aké špecializácie som získal :

 • Špecializácia v klinickej psychológii, Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave
 • Diplom Gestalt psychoterapeuta, Dialóg – Slovenský inštitút pre vzdelávanie v Gestalt psychoterapii
 • Špecializácia v Psychoterapii, Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii a Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 • Certicate of Advanced Gestalt Psychotherapy Training, Dialog – Český institut pro vzdělávaní v Gestalt psychoterapii
 • Certificate in Trauma therapy and Addiction, InSight Gestalt Institute
 • Certifikácia pre liečbu úzkostných porúch a obsedantne – kompulzívnych porúch, Beck Institute of Cognitive Behavioral Therapy
 • Certifikácia v Schema terapii – Sydney Schema Therapy Institute

Členstvo v profesijných organizáciách :

 • Registrovaný psychológ Komora psychológov SR
 • Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť (SPS)
 • The International Association for the Advancement in Gestalt Therapy (IAAGT)
 • Česká společnost pro Gestalt terapii