Cenník

Individuálna terapia – 50 min.35 €
Frekventanti psychoterapeutických výcvikov – 50 min.25 €